Podmienky používania

1. Všeobecné obchodné podmienky

 

1.1. Táto Zmluva určuje podmienky používania Používateľov (Kupujúcich) materiálov a služieb na stránke makeup.sk (skrátka - webová stránka, internetový obchod)

 

1.2. Táto zmluva je verejnou zmluvou (návrhom) a platí len pre nešpecifikovaný počet osôb bez ohľadu na postavenie (fyzická alebo právnická osoba, fyzická osoba, obchodník, ktorý chce kúpiť tovar v internetovom obchode makeup.sk

 

Predávajúcim tovarov je spoločnosť La MakeUp Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, lok. 17.6, 02-672 Warszawa

REGON: 3630 2958 3

NIP: 525 263 65 85

KRS: 00 00 587 427

Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 

1.3. Keďže táto Zmluva je určená na verejnú ponuku, prístup k materiálom na Stránke, Užívateľ (Kupujúci) sa považuje za súčasť tejto Zmluvy.

 

1.4. Administrácia stránky (vlastník stránky makeup.sk a / alebo ich oprávnená osoba) je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť podmienky tejto zmluvy. Nová alebo upravená Zmluva nadobúda účinnosť po jej umiestnení na Stránku. Po nesúhlase so zmenou Užívateľ odmietne prístup na Stránku, preruší používanie materiálov a služieb na Stránke.

 

1.5. Kupujúci súhlasí s touto verejnou zmluvou ako celkom a bez akýchkoľvek nárokov v objednávke stránky.

 

1.6. Užívateľ (Kupujúci) súhlasí so všetkými podmienkami tejto Zmluvy s používateľom, je zrozumiteľný a prijíma ho úplne a bezpodmienečne.

 

2.Registracia na stranke  

 

2.1. Užívateľ (Kupujúci) musí na vytvorenie Objednávky na Stránke vyplniť požadované údaje podľa formulára žiadosti.

 

2.2. Pri registrácii na Stránke je Užívateľ (Kupujúci) povinný poskytnúť pravdivé a presné informácie o sebe a jeho kontaktných údajoch, ktoré má Administrácia stránky vytvoriť na účely doručenia.

 

2.3. Užívateľ (Kupujúci) pri registrácii na Stránke uvedie užívateľské meno a heslo, za ktoré je zodpovedný. Užívateľ (Kupujúci) je povinný neoznámiť tretím osobám užívateľské meno a heslo uvedené pri registrácii a tieto údaje uložiť na miesto mimo dosahu cudzincov. Pri všetkých činnostiach, ktoré sa vykonávajú v jeho \ t jeho užívateľským menom a heslom je výhradnou zodpovednosťou Kupujúceho.

 

3. Dôvernosť osobných údajov

 

3.1. Informácie poskytnuté Používateľom (Kupujúcim) sú dôverné. Administrácia webovej stránky musí používať informácie Používateľa (Kupujúceho) na vykonanie Pokynov Používateľa (Kupujúceho), ak v tejto Zmluve nie sú uvedené iné účely.

 

3.2. Vyplnenie registračného prieskumu na stránke makeup.sk Užívateľ (Kupujúci) dobrovoľne dáva súhlas na zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov Administrácie Stránky na nasledujúci účel: budú použité údaje poskytnuté Návštevníkovi (Kupujúcemu) počas registrácie na Stránke. spracovávať Objednávky na Nákup Produktov, prijímať Informácie o objednávke, posielať telekomunikačné prostriedky komunikácie (prostredníctvom e-mailu, mobilnej komunikácie), propagačné a špeciálne ponuky, propagačné informácie alebo akékoľvek iné informácie o aktivite webovej stránky Makeup.sk na iné komerčné účely.

 

3.3. Na účely tohto odseku je Správa oprávnená zasielať listy, správy a materiály na poštovú adresu, e-mail určený Používateľom (Kupujúcim) a posielať SMS správy na kontaktovanie používateľa prostredníctvom určeného účtu. číslo, ak je to potrebné na vykonanie pokynu Užívateľa (Kupujúceho). Správa má právo zaznamenať telefonické rozhovory s užívateľom (kupujúcim) za účelom poskytovania kvalitných služieb užívateľa (kupujúceho), ktorý dáva svoj bezpodmienečný súhlas.

 

3.4. Užívateľ (Kupujúci) sa zaväzuje používať Správu technológie Cookie. Cookies neobsahujú osobné údaje a nemôžu žiadnym spôsobom poškodiť používateľa (kupujúceho). Súbory cookie používame na zlepšenie kvality našich služieb vrátane: rýchleho identifikácie používateľa (Kupujúceho); Ak chcete zaznamenať nastavenia používateľa (kupujúceho), vaše osobné preferencie, sledujte stav relácie prístupu používateľa (kupujúceho) a trendy, ktoré sú pre ňu špecifické. Administrácia tiež používa cookies na reklamné účely, vrátane správy reklám na internete. Po odpojení technológie cookie užívateľa (Kupujúceho) Administrácia nezaručuje plnú funkčnosť stránky makeup.sk ani niektorých jej služieb.

 

3.4. Kupujúci oprávňuje Správu spracúvať osobné údaje vrátane: vkladania osobných údajov do Administračnej databázy (bez ďalšieho oznámenia), ukladania údajov, ukladania, aktualizácie, úpravy (v prípade potreby). Administratíva sa zaväzuje chrániť údaje pred neoprávneným prístupom tretích osôb, nedistribuovať ani posielať údaje tretej osobe (s výnimkou prenosu údajov spriazneným osobám, obchodným partnerom, osobám oprávneným Správou pre okamžité spracovanie). údaje na uvedené účely, ako aj povinnú žiadosť príslušného štátneho orgánu).

 

3.5. V prípade neochoty dostávať propagačný bulletin, nové produkty, atď., má užívateľ (kupujúci) právo odstúpiť od neho zaslaním listu administratíve a / alebo umiestnením príslušnej ochrannej známky do osobného profilu.

 

3.6. Administratíva nezodpovedá za obsah a autentickosť informácií poskytnutých Používateľom (Kupujúcim) pri registrácii na webovej stránke makeup.sk a spustení Objednávky. Užívateľ (Kupujúci) zodpovedá za spoľahlivosť informácií uvedených na internetovej stránke a súhlasí so všetkými rizikami spojenými s nedostupnosťou týchto informácií.

 

4. Ako objednávať, oceňovať a prepínať.

4.1. Užívateľ (Kupujúci) môže zadať objednávku kliknutím na tlačidlá "kupiť" a "objednať" alebo telefonicky v hornej časti stránky. Po zadaní objednávky bude kupujúcemu zaslaná potvrdzujúca správa, kontakty uvedené v objednávke, ako aj dostupnosť tovaru alebo predpokladaný dátum príchodu tovaru v prípade jeho neprítomnosti. Pri telefonovaní sa oznámenie vykoná telefonicky.

 

4.2. V prípade, že je výrobok nedostupný z dôvodu technických porúch a tiež z dôvodov, ktoré nie sú pod kontrolou správy, je konkrétna objednávka úplne alebo čiastočne zrušená, pretože Užívateľ (Kupujúci) je informovaný prostredníctvom uvedenej kontaktnej adresy.

 

4.3. Pripojením sa k tejto zmluve a zadaním objednávky užívateľ (kupujúci) potvrdzuje, že vie o jednotlivých častiach stránky „Odosielanie a platba“, „O obchode“; s nimi súhlasí a úplne ich chápe.

 

4.4.Užívateľ (kupujúci) súhlasí s tým, že cena tovaru uvedeného v "koši", sortimente a množstve bude relevantná len v čase vzniku "košov" a môže sa zmeniť, ak nákup nebol vykonaný. jemne štylizované stlačením tlačidla "objednať", "kupiť".

 

4.5. Užívateľ (kupujúci) súhlasí s tým, že tovar, ktorý kúpil, nie je predmetom vrátenia a zmeny v týchto prípadoch:

 

4.5.1. Od dátumu kúpy Tovaru uplynulo viac ako 14 kalendárnych dní;

 

4.5.2. Od okamihu získania uvedeného tovaru uplynulo 14 kalendárnych dní, ale jeho pôvodný obal a náplň boli poškodené, výrobky sú použité, chýbajú etikety / ceny atď.

 

4.5.3. Výrobky na čistenie a domácu starostlivosť (hygienické výrobky na kovy, gumu, textil a iné materiály, nástroje, nástroje a zdravotnícke pomôcky, výrobky na ústnu hygienu, sklenené šošovky, výrobky na starostlivosť o deti, lieky. 

- výrobky osobnej hygieny (hrebene, vlásenky, natáčky na vlasy, parochne, umelé vlasy a podobné výrobky). 

- Textilné výrobky (bavlna, ľan, hodváb, vlnené a syntetické tkaniny, netkané textílie, tkaniny - stuhy, čipky atď.). 

- parfumy a kozmetika. 

- šitie a úplety (spodná bielizeň, ponožky, pančucháče). 

- Výrobky a materiály prichádzajúce do styku s potravinárskymi výrobkami z polymérnych materiálov vrátane jednorazových predmetov (riad a príslušenstvo, stolové a kuchynské potreby, nádoby a obalové materiály na skladovanie a prepravu potravinárskych výrobkov). 

- výrobky z drahých kovov s drahými kameňmi, drahé kovy vyložené polodrahokamami a umelými kameňmi, fasádne drahokamy. 

- technicky zložité výrobky, výrobky pre domácnosť, pre ktoré boli stanovené záručné podmienky (obrábacie stroje, domáce spotrebiče, elektrické stroje a zariadenia, domáce rádiové zariadenia, domáce počítačové a multifunkčné zariadenia, fotografické zariadenia a kinematografické zariadenia, telefóny a faxy, elektronické hračky, plynové spotrebiče pre domácnosť) a zariadenia.

 

4.5.4. Užívateľ (Kupujúci) odmietne poskytnúť fotografie chybného tovaru.

 

4.6. Užívateľ (Kupujúci) tou Dohodou potvrdzuje, že je informovaný o vrátení tovaru alebo že vrátenie tovaru sa vykonáva len pre tovar, ktorý nebol použitý a nemá stopy po použití: škrabance, trhliny atď. A že výrobok musí byť vrátený a uložený komponenty, balenie, štítky, výrobné označenie a užívateľ (kupujúci) musia uchovávať originálny dokument potvrdzujúci nákup príslušného výrobku. Porušenie ktorejkoľvek z týchto položiek dáva administrátorovi právo odmietnuť výmenu Užívateľa (Kupujúceho) alebo vrátiť tovar.

  

4.7. Ak Užívateľ (Kupujúci) odmietne objednávku, vráti Administratíva sumu, okrem nákladov Predávajúceho na dodanie tovaru, ktoré Kupujúci vráti.

 

5. Obmedzenia a povinnosti Aministrátivy

 

5.1. Administratíva nezodpovedá za chyby, pravopisné chyby a nepresnosti, ktoré sa nachádzajú v materiáloch obsiahnutých na tejto webovej stránke. Administratíva vynakladá primerané úsilie na zabezpečenie presnosti a spoľahlivosti informácií na internetovej stránke internetového obchodu. Všetky informácie o produkte sú poskytované „tak ako sú“ bez záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovnej alebo predpokladanej.

 

5.2. Administratíva nezodpovedá za vyhlásenia a názory Používateľa (Kupujúceho) na stránke, ponechané v komentároch alebo spätnej väzbe.

 

5.3. Administratíva nezodpovedá za prípadné neoprávnené úkony Používateľa (Kupujúceho) vo vzťahu k tretím osobám alebo tretím osobám vo vzťahu Užívateľ / Klient.

 

5.4. Administratíva nezodpovedá za škody, straty alebo výdavky (skutočné alebo možné), ktoré vznikli v súvislosti s používaním tejto webovej stránky, používaním alebo neschopnosťou používať.

 

5.5. Administrátiva nie je zodpovedná za registráciu na mieste prihlásenia (kupujúceho) stránky - účet Makeup.sk (strata prihlasovacieho mena, heslo, ďalšie informácie).

 

5.6. V súvislosti s vyššie uvedenou informáciou administratíva vyhradzuje právo vymazať informácie zverejnené na webovej stránke, ako aj prijať technické a právne opatrenia na ukončenie prístupu do internetového obchodu pre používateľov (kupujúcich), ktorí spôsobujú problémy s používaním internetového obchodu alebo iných Používateľov / Kupujúcich, neporušuje požiadavky dohody.

 

5.7. Administrátiva stránky, počítajúc do toho, ale nie je obmedzená na:

 5.7.2. Činnosti týkajúce sa bankových prevodov, platobných systémov  / alebo oneskorení spojené s ich prácou.

 5.7.3. Správne fungovanie stránky v prípade, že užívateľ (kupujúci) nemá potrebné technické prostriedky na jeho používanie a nie je potrebné takýmto užívateľom poskytovať takéto prostriedky.

 

6. Výhradné práva

 

6.1. Všetky objekty prístupné prostredníctvom služieb stránky make.sk (vrátane prvkov dizajnu, textu, grafiky, ilustrácií, videí, počítačových programov, databáz, hudby, zvukov a iných objektov, ďalej obsahu služieb), ako aj akéhokoľveký obsah zverejnený na web-stranke Makeup.sk, je autorským právom, administrátivou, užívateľmi a ďalších držiteľmi práv. 

 

6.2. Používanie obsahu, podobne ako všetky ostatné prvky služby, je možné len v rámci funkcií určitých objektov. Bez predchádzajúceho súhlasu / súhlasu držiteľa autorských práv nie je možné používať žiadne prvky obsahových služieb stránky Makeup.sk (ani žiadny obsah hostený na stránkach služby Makeup.sk). Pri používaní obsahu vrátane: reprodukcie, kopírovania, spracovania, distribúcie na akomkoľvek základe, zobrazenia rámcov atď. Výnimky sú prípady výslovne stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky. Používanie položiek obsahu prostredníctvom Služieb používateľa, ako aj akýkoľvek obsah na osobné nekomerčné použitie je povolený za predpokladu, že sa zachovajú všetky autorské práva, ochranné známky, iné oznámenia a autorské práva. meno (alebo pseudonym) autora / mena držiteľa autorských práv v nezmenenej forme, pričom stránka je bezpečná a zdravá. Výnimky sú prípady výslovne stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

6.3 Podmienky dohody sa budú vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, spory a nároky súvisiace s týmito podmienkami podliehajú výhradnej jurisdikcii súdov Slovenskej republiky. Správa web-stranky si vyhradzuje právo akceptovať ustanovenia medzinárodných zmlúv vo svojich sporoch s užívateľom / kupujúcim.

 

Každý deň od 06:55 do 19:05
Spiatočné volanie
Košík(0)

Vstup do osobného účtu

Obnovenie hesla

Zavoláme Vám sami!

Beauty-svet jedným kliknutím: nainštalujte aplikáciu MAKEUP

Kliknite na tlačidlo "Zdieľať"
vyberte Na obrazovke "Domov"

Kliknite na tlačidlo "Pridať na obrazovku" v ponuke Vášho prehliadača

Ikona aplikácie sa prejaví na obrazovke a budete môcť kedykoľvek sa potešiť beauty-nákupmi